Telefoon

Overdag 030 251 4454 (spoed kies 1)

Levensbedreigende situatie bel 112

Avond, nacht, weekend 088 130 9670
Huisartsenpost Stad Utrecht
Burgemeester Fockema Andrealaan 60
www.primair-hap.nl

Vertrek Dr. Zuethoff

Per 1 oktober 2019 stopt dokter Simone Zuethoff met haar werkzaamheden voor Huisartsenpraktijk Koningslaan.

Lees meer hierover

Naar de Huisartsenpost?

Achteraf verwijzen

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak maken met een specialist en achteraf om een verwijzing vragen bij de huisarts. De huisarts is echter niet gemachtigd om alsnog een verwijzing voor u uit te schrijven, omdat er dan sprake kan zijn van een strafbaar feit. Bespreek uw wensen met de huisarts over het bezoeken van een eventuele specialist.

Lees meer hierover
 

Per 1 oktober 2019 stopt dokter Simone Zuethoff met haar werkzaamheden voor Huisartsenpraktijk Koningslaan. Zij gaat voor een huisartsenpraktijk in Culemborg werken, met het voornemen deze praktijk op termijn over te nemen.

Dokter Maike van de Ven, al vier jaar werkzaam binnen onze praktijk en voor velen een vertrouwd gezicht, neemt vanaf 10 mei 2019 geleidelijk de patiëntenzorg van dokter Zuethoff over.

Dokter Zuethoff en dokter van de Ven zijn op de volgende dagen aanwezig:

Van 10 mei - 30 september 2019

  • Dokter Zuethoff: maandag
  • Dokter van de Ven: dinsdag en vrijdag

Vanaf 1 oktober 2019

  • Dokter van de Ven: maandag, dinsdag en vrijdag

Mocht u verdere vragen hebben kunt u contact opnemen met de praktijk.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.  De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er helder van op de hoogte stellen dat de huisartsen van de Utrechtse Huisartsenvereniging, net als alle Nederlandse huisartsen, niet achteraf verwijzingen zullen schrijven.