Telefoon

Overdag 030 251 4454 (spoed kies 1)

Levensbedreigende situatie bel 112

Avond, nacht, weekend 088 130 9670
Huisartsenpost Stad Utrecht
Burgemeester Fockema Andrealaan 60
www.primair-hap.nl

Slaapstraat

Onze praktijk werkt met Slaapstraat.
Slaapstraat is een zorgprogramma voor de aanpak van slaapproblemen. Wanneer uw huisarts slaapproblemen bij u signaleert kunt u samen besluiten deel te nemen aan Slaapstraat. De assistente geeft u vervolgens de benodigde informatie hierover.

U verzamelt gedurende één week allerlei informatie over uw slaapgedrag, waarna u met de huisarts de verzamelde informatie bespreekt. Samen maakt u zo nodig een behandelplan. U kunt bijvoorbeeld worden doorverwezen naar onze praktijkondersteuner GGZ of het ziekenhuis.

Achteraf verwijzen

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak maken met een specialist en achteraf om een verwijzing vragen bij de huisarts. De huisarts is echter niet gemachtigd om alsnog een verwijzing voor u uit te schrijven, omdat er dan sprake kan zijn van een strafbaar feit. Bespreek uw wensen met de huisarts over het bezoeken van een eventuele specialist.

Lees meer hierover

Naar de Huisartsenpost?

 

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.  De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er helder van op de hoogte stellen dat de huisartsen van de Utrechtse Huisartsenvereniging, net als alle Nederlandse huisartsen, niet achteraf verwijzingen zullen schrijven.