Telefoon

Kom niet zonder afspraak naar de praktijk, maar bel altijd eerst!

Overdag: 030 251 44 54 (spoed kies 1)

Levensbedreigende situatie: 112

Avond, nacht, weekend: 088 130 96 70
Spoedpost Utrecht Stad
Burgemeester Fockema Andraealaan 60
www.spoedpostutrechtstad.nl

Vragen over coronavirus: 0800-1351

CORONA VIRUS

  • Betrouwbare informatie over het coronavirus: Thuisarts.nl en bij het RIVM.
  • Het is nu extra belangrijk dat artsen op bijvoorbeeld de spoedeisende hulp kunnen kijken naar de medische gegevens die wij van u bijhouden. Zodat er ook dan goed voor u gezorgd kan worden. Dit kan alleen als u ons daar mondeling toestemming voor geeft. Al eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

Slaapstraat

Onze praktijk werkt met Slaapstraat.
Slaapstraat is een zorgprogramma voor de aanpak van slaapproblemen. Wanneer uw huisarts slaapproblemen bij u signaleert kunt u samen besluiten deel te nemen aan Slaapstraat. De assistente geeft u vervolgens de benodigde informatie hierover.

U verzamelt gedurende één week allerlei informatie over uw slaapgedrag, waarna u met de huisarts de verzamelde informatie bespreekt. Samen maakt u zo nodig een behandelplan. U kunt bijvoorbeeld worden doorverwezen naar onze praktijkondersteuner GGZ of het ziekenhuis.

Uw gegevens

Uw huisarts zet uw medische gegevens in de computer in uw medische dossier. U kunt uw medische gegevens zelf online teruglezen op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Naar de Spoedpost?

 

Beste patiënt,

Om verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan hebben wij een aantal maatregelen getroffen. Zowel in onze dienstverlening als in de praktijk.

Maakt u zich zorgen over uw gezondheid? Heeft u klachten?

> Kijk op Thuisarts.nl of u er zelf iets aan kunt doen. Hier staat vaak ook wanneer u uw huisarts beter even kunt raadplegen.
> Bel of zoek gerust contact via een e-consult met uw huisarts bij klachten.
> Kom niet zonder afspraak naar de praktijk, maar bel altijd eerst!
> Het is op dit moment niet mogelijk om zelf een afspraak in te plannen op het spreekuur.

Neemt u zelf een mondkapje mee?

Bij aankomst moet u mogelijk buiten even wachten, voordat u binnengelaten wordt. Er zijn markeringen aangebracht waarmee u kunt zien waar u veilig kunt wachten. In onze praktijk is de toilet voor patiënten gesloten.

We hopen op uw begrip en medewerking.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.  De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er helder van op de hoogte stellen dat de huisartsen van de Utrechtse Huisartsenvereniging, net als alle Nederlandse huisartsen, niet achteraf verwijzingen zullen schrijven.